Eerste steen legging Juffrouw Joostenhof

Op 15 april heeft wethouder Frank Voss, in het bijzijn van (bijna) alle nieuwe bewoners, de aannemer en de projectontwikkelaar, de symbolische eerste steen gelegd samen met een toekomstige nieuwe bewoonster.

De contouren van de woningen worden al goed zichtbaar.